~~~ English below ~~~

Kvindecirklen foregår på engelsk

VÆRT: Jocelyn Lee
TEMA: Kommer snart

CIRKELPRINCIPPER:

1) Erstat fordomme med nysgerrighed
2) Aktiv lytning med samtykke til kommentar
3) Fortrolighed ved deling

CIRKELPROGRAM:

• Åbning af Jocelyn
• Åben individuel delingsrunde
• Valgfri individuel, partner eller gruppeaktivitet
• Samstemmende dialog
• Lukning af cirklen af Jocelyn

____

HVORFOR KOMME TIL KVINDECIRKEL:

En kvindedelingskreds handler om at komme sammen med vores autentiske selv og magtfulde historier uden etiketter eller dømmekraft. Vi samler de mange smukke og unikke ansigter hos kvinder for at dele vores kollektive identitet som et flerdimensionelt søsterskab.

Dette er en mulighed for at fjerne titlerne af opmærksom mor, stærk forretningskvinde, højtydende studerende, pligtopfyldende kone osv. og i stedet opdage, hvem du er under det hele.

Du kan forvente, at dit dybeste udtryk bliver hørt fuldt ud, nyder partneraktiviteter for at udvide din selvbevidsthed, modtage tip til egenomsorg / kærlighed til at tage med hjem, delte gruppeoplevelser, der påberåber sig søsterskab, og et mere meningsfuldt perspektiv på, hvad det betyder at være en kvinde i nutidens samfund.

____

DET PRAKTISKE:

• Medbring mad, snacks eller drikkevarer til deling

• Denne cirkel er gratis, den byder alle velkommen, der identificerer sig som kvinder af enhver kultur, etnicitet og baggrund.

• Klik på 'interesseret' eller 'deltager' for at holde dig opdateret om indlæg til vores forsamling!

A women's sharing circle is about coming together with our authentic selves and powerful stories with no labels or judgment. We gather the many beautiful and unique faces of women to celebrate our collective identity as a multi-dimensional sisterhood.

About the event

This is an opportunity to take off the titles of attentive mom, strong businesswoman, high-achieving student, dutiful wife, etc. And instead, discover who you are underneath it all.

You can expect your deepest expression to be fully heard, enjoy partner activities to expand your self-awareness, meet other sisters from the heart, shared group experiences that invoke sisterhood, and a more meaningful perspective on what it means to be a woman in today’s society.

Each circle has a theme for us to focus on. Some previous ones include: Boundaries, Sex (the taboo, norm, and sacred), The Journey of Womanhood, Navigating Relationships, and Mapping Our Emotions, Comparison & Competition, Self-Love Practices.

Follow the Women's Sharing Circle Facebook & Instagram page to be notified of the themes for each circle!

Circle Principles:

 • Replace judgement with curiosity
 • Active listening with consent to comment
 • Confidentiality of sharing

Circle Schedule:

 • Opening circle by Jocelyn
 • Open individual sharing round
 • Solo & Partner activities that expand self-awareness and deep connection
 • Consensual dialogue
 • Closing circle by Jocelyn

About the Host

Jocelyn Lee, Founder & Facilitator

Jocelyn Lee is a spiritual guide, coach, facilitator, mystic and humble healer of the human spirit. Her passion lies in guiding others in finding their inner hidden truths. Deep living, loving, relating and being is her path. Check out her Instagram to find out more.

Registration and Details

This circle is free, donations supporting the think.dk center are always welcome. The circle welcomes all who identify as women of any culture, ethnicity, and background.

Practicals:

 • Bring food, snacks, or drinks to share (own water bottle) 
 • Please wait outside the Salen doors and wait for it to open
 • Please rsvp HERE so we can be prepared

Come join our sisterhood!