(English below)

Urban Sustainability Copenhagen - Forandringens bevægelse.

Urban Sustainability Copenhagen er tilbage med en debatbegivenhed på think.dk center for bæredygtighed.

Føler du dig bekymret over den klimakrise, vi står over for, og dens indvirkning på naturen og vores samfund?
Tror du, at ændringen skal komme fra hver enkelt af os og ikke kun fra regeringerne?
Er du motiveret til at dele dine oplevelser, ideer og handle mod en “grønnere” by?

I så fald er denne begivenhed for dig! Deltag i vores samfund og vores bestræbelser på at inspirere andre. Lad os være en del af forandringen. Sammen!

Vi vil være vært for en social aften rettet mod debat, tankegang og til at udvikle og organisere aktioner til fremme af et mere bæredygtigt samfund.

Uanset om du er en entusiast for bæredygtighed, eller du gerne vil omgås og møde ligesindede mennesker, kom med os på en inspirerende aften.

Om værten

Urban Sustainability Copenhagen er en gruppe af unge mennesker, der er begejstrede for bæredygtighed og har til formål at fremme et mere bæredygtigt samfund.

Registrering og detaljer

Hvis du ønsker at deltage, bedes du sende en e-mail til fmr.sabino@gmail.com for at hjælpe os med at holde overblik over antallet af deltagere.

Arrangementet er GRATIS. Vi beder kun om din positive energi.

__________________________________________________________________

Urban Sustainability Copenhagen - The movement of change

Urban Sustainability Copenhagen is back for a discussion event at the Think.dk center for sustainability.

Do you feel concerned about the climate crisis we are facing and its impacts on nature and our society?
Do you believe that the change should come from each one of us and not just from the governments?
Are you motivated to share your experiences, ideas and to act towards a “greener” city?

If so, this event is for you! Join our community and our efforts to inspire others. Let us be part of the change. Together!

We will host a social evening aimed for debate, ideation, and to develop and organize actions for promoting a more sustainable society.

Whether you are an enthusiast about sustainability or you would like to socialize and meet like-minded people, join us for an inspirational evening.

About the Host

We are a group of young people who are enthusiastic about sustainability and aim to promote a more sustainable society

Registration and Details

If you wish to attend, please send an email to fmr.sabino@gmail.com to help us keep an overview over the number of participants.

The event is FREE OF CHARGE. We only ask for your positive energy.