(Dansk nedenfor)

Urban Sustainability Copenhagen - The movement of change

Due to the current situation of the Covid-19 pandemic, this event will be held online. Join us for an inspiring discussion.

https://dtudk.zoom.us/j/66466795695

Urban Sustainability Copenhagen & Think are back for another inspiring online presentation.

Are you interested in sustainable development?
Would you like to know more about potential solutions for the climate crisis upon us?
Then join us learning about Permaculture and discover the projects that Urban Sustainability Copenhagen is developing.

Centered around the design principles of whole system thinking, Permaculture (Permanent agriculture), utilizes patterns and resilience found in natural eco-systems and applies these themes in an urban community environment. The resultant effect can increasingly be seen as rewilding, regenerative agriculture and community resilience.

In this lecture we will be exploring how permanent agriculture will become a critical component of urban living, sitting within ever growing blue and green infrastructure. Architecture and urban design must adapt to a new way of living in a more harmonious way with nature.

We will be discussing the history of this initiative and look at practical examples in use.

About the Host

We are a group of young people who are enthusiastic about sustainability and aim to promote a more sustainable society

Guests:

Roberta-Elemi Vasnic

Elemi is architecturally trained in investigating public life and the relationship between the built environment and the people. Her research interests are biophilia and our connection to nature, the praxis of permaculture and how cities can feed the predicted population increase, human centered design and cities as sustainable ecosystems.
As a passionate traveler, Elemi explores and investigates cultures and their relationship with their natural setting.


Ian Sanders

Ian Sanders is a UK based architect and director at AWW architects, master planners and interior designers. He has worked nationally and internationally on a wide variety of sectors, predominantly focusing on residential, leisure and workplace design.
His interests hinge around placemaking and creating buildings and spaces that facilitate a symbiosis between the built geometry and people.

Registration and Details

The event is FREE OF CHARGE. We only ask for your positive energy.

__________________________________________________________________

Urban Sustainability Copenhagen - Forandringens bevægelse.

På grund af den nuværende situation med Covid-19-pandemien afholdes denne begivenhed online. Deltag i en inspirerende diskussion.

https://dtudk.zoom.us/j/66466795695

Urban Sustainability Copenhagen & Think er tilbage med endnu en inspirerende online præsentation.

Er du interesseret i bæredygtig udvikling?
Vil du vide mere om mulige løsninger på klimakrisen for os?
Så kom og lær med os om permakultur og opdag de projekter, som Urban Sustainability Copenhagen udvikler.

Centreret omkring designprincipperne for fuld systemtænkning bruger permakultur (permanent landbrug) mønstre og modstandsdygtighed, der findes i naturlige økosystemer og anvender disse temaer i et bymiljø. Den resulterende effekt kan i stigende grad ses som rewilding, regenerativ landbrug og samfundets modstandsdygtighed.

I denne forelæsning vil vi undersøge, hvordan permanent landbrug bliver en vigtig komponent i byliv, indenfor stadigt voksende blå og grøn infrastruktur. Arkitektur og bydesign skal tilpasse sig en ny måde at leve på, en mere harmonisk måde med naturen.

Vi vil diskutere historien bag dette initiativ og se på praktiske eksempler i brug.

Om værten

Urban Sustainability Copenhagen er en gruppe af unge mennesker, der er begejstrede for bæredygtighed og har til formål at fremme et mere bæredygtigt samfund.

Gæster:

Roberta-Elemi Vasnic

Elemi har en arkitektonisk baggrund med at undersøge det offentlige liv og forholdet mellem det byggede miljø og folket. Hendes forskningsinteresser er biofili og vores forbindelse til naturen, permakulturens praksis, og hvordan byer kan fodre den forventede befolkningsforøgelse, menneskecentreret design og byer som bæredygtige økosystemer.
Som en lidenskabelig rejsende udforsker og undersøger Elemi kulturer og deres forhold til deres naturlige omgivelser.

Ian Sanders

Ian Sanders er en britisk arkitekt og direktør hos AWW arkitekter, masterplaner og indretningsarkitekter. Han har arbejdet nationalt og internationalt i en lang række områder og overvejende fokuseret på bolig-, fritids- og arbejdspladsdesign.
Hans interesser fokuserer omkring placemaking og at skabe bygninger og rum, der letter en symbiose mellem den byggede geometri og mennesker.

Registrering og detaljer

Arrangementet er GRATIS. Vi beder kun om din positive energi.