(English below)

Vi arbejder på at skabe et nyt økosamfund ved landsbyen Egebjerg i Odsherred med forventet opstart vinteren 2020/21.

Vi søger nu de sidste andelshavere, så drømmer du/I også om et aktivt familieliv, fællesskab og landluft, så er det måske dig/jer, vi leder efter?

Ønsket er at forene det moderne liv med bæredygtige bygge-, dyrknings- og boformer. Vugge-til-vugge og permakulturprincipperne er mål og form.

Økosamfundet, vi vil kalde Egeskoven, skal være et trygt sted at vokse op, og der skal være plads til både leg, fællesskab og privatsfære.

- 1 times kørsel fra København

- Tæt på naturen

- Andelsforening med egne huse

- Mulighed for både selvbyg, medbyg og nøglefærdigt byggeri

- Gå-afstand til børnehave, skole og dagligvarebutik

- Mangfoldighed i beboersammensætning

- Fælleshus, -værksteder og 4 ha. permakultur-landbrugskooperativ

- Mulighed for selvforsyning og mindre erhverv

Vi sigter efter at blive 25 familier - over halvdelen af lodderne er allerede besat.

Lyst til at være med?

Så kom og hør mere denne aften.

Se også http://www.xn--kosamfundet-egeskoven-pfc.dk/

Du kan også følge med i projektet på SoMe:
instagram: @oekosamfundet.egeskoven
facebook: Økosamfundet Egeskoven

Registrering og info

NB! Da der er et begrænset antal pladser, kræver deltagelse tilmelding pr. mail til:
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com


Nærmere information vedr. mødet bliver oplyst pr. mail ved tilmelding.

_____________________________________________________________________

The association 'Økosamfundet Egeskoven' is working to create a new eco-community at the village of Egebjerg in Odsherred with expected start at the end of 2020 or in 2021.

They are now looking for the last shareholders, so if you also dream of an active family life, community and fresh country air, this could be just for you :)

The aim is to reconcile modern life with sustainable construction, cultivation and housing. Based on the principles of cradle-to-cradle and permaculture, the initiative will contribute positively to nature and biodiversity - both for the benefit of ourselves, our children and future generations.

The eco-community, which is called 'the Oak Forest', is aimed to be a safe place to grow up, and there will be room for play, community and private life.

Some hard facts:

  • 1 hour drive from Copenhagen
  • Close to nature
  • Co-operative association with own houses
  • Opportunity for both self-build, co-build and turnkey construction
  • Walking distance to kindergarten, school and grocery store
  • Diversity in resident composition
  • Community houses, workshops and agricultural cooperatives
  • Opportunity for self-sufficiency and smaller occupations

We aim to become 25 families. If you are interested to join, come and hear more this evening.

Registration and Details

The event will be held in Danish, but you can ask questions in english after the presentation.

Please note: As there is limited space in the room, participation requires registration per person! Mail to:
oekosamfundet.egeskoven@gmail.com so save your spot.

http://www.økosamfundet-egeskoven.dk