(English below)

Da den nye lokation ikke nøjagtigt kom med en mindre arbejdsbyrde, leder vi efter frivillige!

Hvis din tidsplan stadig tillader nogle investeringer at skabe mere positiv indflydelse, og vil du gerne arbejde sammen med et divers team af stærkt motiverede forandringsskabere og / eller ønsker at lære hvordan think.dk fungerer indefra, så kom og vær med til en hyggelig middag i den sædvanlige potluck-stil!

Dette er et infomøde, hvor vi får dig på farten med vores fremskridt og snakker om aktiviteter, som du måske er interesseret i at hjælpe med.

Tag venligst mindst en ret med (hjemmelavet og vegetarisk hvis det er muligt), som du vil dele med alle. Vi planlægger måltidet i detaljer, da den tilfældige blanding af mad altid viser sig at være god.

Det vigtige denne aften er at dele mad. Så kom ikke med tomme hænder! Hvis du ikke har det godt med madlavning, kan du medbringe en flaske vin, noget brød, frugt eller en simpel dessert. Vi opfordrer til økologiske, vegetariske og/eller veganske retter, da disse er gode for både planeten og vores helbred. Vi har forståelse for folks individuelle valg af mad, så føl dig opmuntret, men ikke begrænset.

Vi glæder os til at være sammen med dig!

think’s fællesmiddag bringer tit en blanding af folk fra hele verden, så meget af samtalen foregår nok på engelsk, men der er skam også mange af os, der er danskere, så sig til hvis dit engelske halter, så finder vi en dansker du kan sidde ved siden af.

Hilsen, aftenens værter Lemon og Michael.

NB

Vi opfordrer alle deltagere til at tage ekstra hensyn til covid-19 derhjemme under tilberedningen af mad. Dette inkluderer at vaske hænder, have maske på og spritte overflader af inden tilberedning.

Under fællesmiddagen bliver der gjort en indsats for at spritte overflader af, der vil være sprit og ansigtsmasker tilgængelige, hvis man vil have dem på.

Er man syg, bedes man blive hjemme.

__________________________________________________________________

Since the new location didn't exactly come with a smaller workload, we are looking for volunteers! 

If your schedule still allows some investment to create more positive impact, you'd like to work together with a diverse team of highly motivated change-makers, and/or want to learn how think.dk works from the inside then join us for a cozy dinner in the usual potluck style!

This is an info meeting where we will get you up to speed with our progress and talk about activities that you may be interested in helping with.

Please bring at least one (home made and vegetarian if possible) dish you want to share with everyone. We don't plan in details, as the random mix of food always turns out great.

The core of this evening is sharing food. So please don't come with empty hands! If you don't feel comfortable with cooking, you can bring a bottle of wine, some bread, fruit or a simple dessert.

We encourage organic, vegetarian and/or vegan dishes as these tend to serve both the planet and our health better. We are understanding of people's individual choice of diet, so please feel encouraged but not restricted.

We're looking forward to hanging out with this beautiful community!

Your hosts for the evening are Lemon and Michael.

Note

We encourage all participants to pay extra attention to COVID-19 at home when preparing food. This includes washing hands, cleaning surfaces before cooking and wearing a mask while cooking.

During the community dinner, an extra effort is made to clean surfaces and face masks will be available if you want to wear them.

If you are ill, please stay at home.