Til dig, der er ung:

Vi forstår du gerne vil ha’ en fest. Derfor har vi som alternativ til et traditionelt konfirmationsforberedelsesforløb designet et overgangsforløb til dig med festlig stemning hver uge! Det bliver ikke useriøst af den grund, for indsigt i livet behøver ikke være kedelig

Kirke og konfirmation er fyldt med mærkelige ord, traditioner og uforståelige ritualer fra en oldgammel fortid. Og helt ærligt: vi er mere interesseret i din nutid og fremtid.

Derfor har vi udvalgt de dele af verdensreligionerne og videnskaben og youtube der er mest brugbare for dig. Alle de andre gamle skatte, som religionerne gemmer på, kan du jo bare tjekke ud, hvis du en dag får lyst…

Vi har gjort os virkelig umage og er glade for med vished, at ku’ sige: Lyksalighed i dagligdagen er mulig! Ubetinget lykke er det fundament du kan bygge resten af dit liv på, og den findes lige her og nu. “Kom og se”

Hvorfor har vi lavet ‘Fri os fra de voksnes rækker’ til dig?

Ville det ikke være fedt, hvis du var god nok? Hvis der ikke var noget, du skulle leve op til? Hvis du bare skulle være dig …?

Sådan er det faktisk

Vi ved godt, at det kan være svært rigtigt at tro på, og du behøver heller ikke tro på os. For i dette forløb giver vi dig den nødvendige information og et rum til at danne egne erfaringer, så du ikke længere behøver blive i tvivl, om du nu er god nok.

Vi skulle hilse at sige, at det føles ret godt.

Derefter kan du med tillid til livet nøjes med at koncentrere dig om, hvad du fra øjeblik til øjeblik finder rigtigt og kærligt - kort sagt: leve det gode liv.

Kan vi, med Guds hjælp, i bare to timer få dig til at glemme, at du har en telefon?

Vi tror på det, og vi vil gerne skabe et rum, der er så spændende, at du to timer om ugen glemmer alt om notifikationer, Snap, Instagram eller TikTok og ikke skænker dem en tanke, så længe du er her hos os. Vores ambition er at gøre os fortjent til dit fulde og hele engagement.

Og at du savner os resten af ugen ;)

Til forældrene:

Hvorfor har vi lavet 'Fri os fra de voksnes rækker' konfirmationsforløbet?

Livet har uendeligt meget mere at byde på, end hvad vores nuværende reklame-samfund leder os til at tro, og teenagere møder i dag en verden, der er præget af en enorm kompleksitet, som er svær at navigere i, hvis man ikke er i god forbindelse med sit indre kompas.

Manglende forbindelse, ensom og udenfor

Da vi som samfund mistede forbindelsen til det guddommelige i livet, mistede vi dybest set forbindelsen til os selv, til hinanden og til planeten som helhed. Som konsekvens heraf går mange mennesker rundt i store dele af deres liv og føler sig adskilte, udenfor eller ensomme.

Da det guddommelige ikke længere satte rammen for vores tilværelse blev det vores egen lille jeg-fornemmelse der tog over og udgjorde rammen. Og det føles helt ærligt ret fattigt for de fleste af os, og i stedet fylder vi vores liv med stimuli, underholdning og bedøvelse. Så vi ikke kan mærke (og helst slet ikke opdager) hvor dårligt vi har det, og hvor dårligt dem omkring os har det.

I 2019 udgav Børns Vilkår en rapport om ensomhed blandt børn, der viste, at hver fjerde danske barn oplever ensomhed, og at ensomhedsfølelsen for 7 procent er der tit eller meget tit. Ud af denne lidelse - manglen på forbindelse - vokser mange andre problemer.

Vi aner ikke hvad vi skal stille op, bliver overvældet og får impulsen til flere smertelindrende kompensationer. En impuls der overalt bliver mødt af smilende sælgere, der lover guld og grønne skove, eller i det mindste at dulme dit ubehag lige her og nu. Det skaber en ond cirkel af overforbrug, misbrug, sygdom, nedslidning af planeten, etc. etc.

Konsumering eller kreativitet?

Vi blev skabt i ‘Guds billede’, hvilket betyder, at vi blev født kreative og opfindsomme med evnen til at medskabe skaberværket. Alle mennesker er født med den evne, men forskning viser desværre, at børns kreativitet i dag er stærkt dalende. Det skyldes bl.a., at børn bliver præget massivt til at være forbrugere i stedet for at udvikle deres naturlige skaberevne.

Overalt omkring os fortæller reklamer og asociale medier os, at vi må eje bestemte ting, se ud på bestemte måder eller have bestemte karrierer for at leve ‘det gode liv’, være ‘rigtige’ eller endda for at have værdi i samfundets øjne.

På nøje gennemtænkt vis bliver der skabt kunstige behov og dermed huller, der skal fyldes ud med ting eller standarder, der skal leves op til. Alt sammen noget, man kan købe sig til uden at opnå en egentlig tilfredshed eller glæde ved tilværelsen.

Det moderne vestlige samfund kan godt lide at se sig selv som den mest succesfulde civilisation i verdenshistorien, men for det samme samfund gælder det, at flere end nogensinde før lider af kroniske sygdomme. Oven i det er psykiske lidelser som stress, angst og depression noget, vi alle sammen efterhånden som en selvfølge har inde på livet.

Kollektivt problem - individuel diagnose

Vi behandler problemer der ikke er individuelle, som om de var individuelle, uden at anerkende, at vi har skabt et miljø der ikke er sundt at leve i og slet ikke er sundt at vokse op i. Som mennesker har vi en række naturlige behov, men vi lærer at dække disse behov på måder, der gør os mere selvoptagede.

Hvis vi kigger nøgternt på det, er de fleste af os blevet gjort afhængig af en nærmest ekstremistisk, ensidig materialistisk og individualistisk ideologi. Det gør, at vi havner i et usundt konkurrenceforhold med hinanden i stedet for at leve sammen i en naturlig afhængighed gennem samarbejde og samhørighed.

Hvis de unge skal kunne navigere hensigtsmæssigt i denne verden, har de brug for at blive klædt rigtig godt på. Helt grundlæggende.

Vi må ha’ fat i nældens rod. Og det mener vi, at vi har.

Forbindelsen til livets magi

Vi ser det som et afgørende spørgsmål, hvordan vi får genskabt forbindelsen til livets magi.

Og hér har verdensreligionerne virkelig noget at byde ind med. Desværre kommer de nogle gange til at stå i vejen for sig selv. Og helt ærligt: Hvorfor er orgelmusik obligatorisk i formidlingen af livets dybere mening til teenagere?

For bare få årtier siden var det normen, at succesfulde mennesker ikke viste eller mærkede følelser, da det blev anset som et tegn på svaghed og spild af tid. Men i dag er verden langt mere kompleks. Er du i stand til at rumme dine følelser, fx frygt og smerte, bliver du bedre i stand til at nå dine mål og få succes. Og for virkelig at kunne mærke dine følelser og rumme dem, kræves der indre stilhed, frihed og selvværd. Vi kalder det din indre fredsstyrke. En dybere forståelse af hvem du er. Jo mere du hviler dit liv dér, jo mere plads er der for livets magi at udfolde sig i.

Lyksalighed: Det bedste fundament for et godt liv

Fundamentet for det gode liv er at få adgang til lyksaligheden og at kunne møde livets svingninger derfra. Det kunne vi naturligt, da vi små børn, men pga. tidligere nævnte prægninger fra samfundet står dele af vores sind i vejen for det. De fleste mennesker i dag tror, at lykken findes i de områder som også lykkeforskningen peger på, fx:

  • et nogenlunde stabilt sind
  • en relativ sund krop
  • rimelig gode relationer
  • et ok kærligt parforhold
  • nogle forholdsvist dejlige børn
  • et tilpas meningsfuldt arbejde
  • et økonomisk råderum, der ikke er meget mindre end dem jeg sammenligner mig med
  • osv.

Alle disse velsignelser, eller heldige omstændigheder, livet giver os, er beviseligt elementer der gør livet rarere, fyldigere og mere udholdeligt. Men de er også alle kendetegnet ved at være sårbare, idet der er risiko for, at de er ganske midlertidige. Og hvis vi baserer vores lykke på dem, er vores lykke ikke vedvarende. Derfor skelner bibelen imellem velsignelser og lyksalighed.

Lyksalighed er den form for lykke, der er ubetinget og aldrig forsvinder

Den gode nyhed er, at lyksalighed ikke kræver noget af os. Det er ikke endnu en ting vi skal gøre eller mestre. Med den rette viden og indsigt tilgængelig kan forbindelsen til lyksaligheden genetablere sig af sig selv. Af den simple årsag, at nogle bestemte overbevisninger mister deres magt over os. Og i det rum der står tilbage, opdager vi vores naturlige tilstand af lyksalighed, indre fred og frihed. En livsindstilling vi kan bygge resten af vores liv ovenpå.

Der er intet du behøver gøre. Bare sæt dig godt tilrette og lyt. Så giver vi dig den information, du har brug for. Lyksalighed er den indstilling til livet der står tilbage, når de herskende misforståelser mister deres greb om vores sind.